Mecànica i pèrdues d'aire

| Afinació | Mecànica i aire | Registre 3res | Alteracions |


Els acordions són, en general, de mecànica robusta, però això no els eximeix de patir un desgast o desajustos.

Hi ha alguns ajustos que pots fer tu mateix com alinear els botons, eliminar alguns sorollets, etc... d'altres ajustos necessiten eines i peces específiques  i, per tant, és millor que passin pel taller: molles trencades, parts de la mecànica trencades o desgastades, tapetes trencades...

L'altre problema habitual és la pèrdua d'aire, que pot venir o bé per tapetes que no tapen bé o per la manxa.