Registre de les terceres dels acords

| Afinació | Mecànica i aire | Registre 3res | Alteracions |


Una manera de augmentar les possibilitats harmòniques de l'acordió diatònic és silenciant les terceres dels acords. D'aquesta manera, els acords deixen de ser Majors o menors, són neutres.
A França, per exemple, per regla general no tenen terceres als seus acordions, ho consideren una limitació molt gran.
A Catalunya l'acordió estàndard té terceres als acords, però molts cops tenim la necessitat de treure-les. Hi ha molta gent que, simplement, tapa les llengüetes amb cinta, però la solució definitiva és posar un registre que ens permeti posar o treure les terceres.


Disposo de plaques de registre que serveixen per gairebé tots els models de 8 baixos de Castagnari (el Lilly no). Per la resta, cal fer la placa a mida o, en funció de la disposició de les terceres, pot ser que no es pugui posar registre.

Registre 3res per la majoria de Castagnari 8 baixos 50€
Per altres models (s'ha de mirar) 80€ aprox