Informe d'afinació

L'informe d'afinació és una representació gràfica de l'estat d'afinació d'un acordió. El faig quan algú està interessat en veure l'estat de l'afinació del seu acordió de forma objectiva i gràfica.
És interessant fer-ne un abans d'afinar-lo i un altre després, així es pot apreciar la millora qualitativament en sentir-lo sonar i quantitativament mirant la gràfica


Eus ací l'exemple d'un informe d'afinació d'un acordió abans d'afinar-lo i un segon informe un cop afinat. 
  • A l'eix horitzontal tenim les notes de l'acordió i a l'eix vertical la desviació de l'afinació en cents (1 cent= 1 centèssima part de mig to). Per entendre'ns: la posició 0 és la nota exacta.
  • Els puntets vermells indiquen l'afinació de les llengüetes de la 1a veu. De forma ideal, haurien d'estar tots a la posició zero (perfectament afinats)
  • La franja groga indica el marge d'error que li permetem a la 1a veu. En un acordió afinat, els puntets vermells haurien d'estar tots dins la franja groga.
  • Els puntets verds indiquen l'afinació de les llengüetes de la 2a veu. En general han d'estar a una distància concreta respecte la seva parella de la 1a veu que depèn de cada acordió. Aquesta "desafinació" és la que genera el trémolo.
  • La franja verda indica el marge d'error que li permetem a la 2a veu.Comentaris