Què faig

| Afinació | Mecànica i aire | Registre 3res | Alteracions |


Em dedico a arreglar acordions de tot tipus, però sobretot cromàtics i diatònics. També hi faig petites millores.

Els encàrrecs més habituals que tinc són de manteniment, com l'afinació i problemes mecànics.

També pateixen un desgast al cap de moltes hores d'ús:
  • Manxa gastada pels botons, cremalleres i suor, amb pèrdues d'aire o massa donada (els plecs surten cap enfora)
  • Inxes saturades o trencades o amb les pells fetes malbé
  • Parts de la mecànica trencades
  • Vernís/pintura/cel·luloide gastat per ratllades o condicions extremes d'humitat o massa sol
  • Corretges gastades o descosides
I també poden patir accidents de tot tipus: caigudes, l'has deixat a ple sol i s'ha fos la cera, el got de cervesa o ratafia per sobre... buff!

Si em necessites, ja saps on trobar-me! ;)

Per entrar en detall a les millores que pots fer al teu acordió segueix per aquí: